Ivan Ivka - čuvar parka 1955. godine

Ivan Ivka - čuvar parka, fotografija snimljena 12. 03. 1955. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.