Otvaranja trgovine "Boje i lakovi" (Tehnomerkur) u Radićevoj ulici 1960. godine

Otvaranja trgovine "Boje i lakovi" (Tehnomerkur) u Radićevoj ulici 1960. godine, (bila je svima poznata pod nazivom - "kod Badovinca"). Na slici su Matija Colnar, Mića Sinđić, Velimir Hranilović i Ljubo (možda Krivokapić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.