Jasmin Belavić i Mišo Vučinić 1955. godine na gornjoj terasi Narodne Banke (danas Karlovačka Banka)

Jasmin Belavić i Mišo Vučinić 1955. godine na gornjoj terasi Narodne Banke (danas Karlovačka Banka). Dimljaci prate Ulicu Ivana Gorana Kovačića prema Pošti)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.