Osnovna škola Dragojle Jarnević - 4. razred, 1964. godina

Osnovna škola Dragojle Jarnević - 4. razred, 1964. godina: učiteljica Slavica Gvozdić, Poldrugać Mirna, Anastasijević Gordana, Pavan Vazma, Orlović Slavica, Mirjana Vinski, Lidija Lucić, Ivanka Pocrnić, Vrbanac Dolores, Cvitković Jadranka i Tomašić Helga

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.