Na verandi 1920. godine: Olga Meisel sa Zlatkom (u kolicima), Dragica Weiss i obiteljska prijateljica

Na verandi kuće u nekad Senjskoj ulici 4, (Moša Pijade 2) i danas Ulici Vladimira Nazora 2: Olga Meisel sa Zlatkom (u kolicima), Dragica Weiss i obiteljska prijateljica 1920. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.