Utrke na romobilima, biciklima i rolšuhama (koturaljkama) 1967. godine

Utrke na romobilima, biciklima i rolšuhama (koturaljkama) 1967. godine
Na slici su Višnja Pavlić, Rogoz Nives, Tanja Kljaić, Marina Lještak, Bodo Katić, Davorin Beršinić, Kruno Kovačević i Čedomir Tatalović 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.