Eleonora i Josip Hrska oko 1910. godine

Eleonora i Josip Hrska snimljeno negdje oko 1910. godine u Umjetnom fotografičkom zavodu Brauner i Wollner, Šenoina ulica br. 4

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.