Ivo Hrska star 6 mjeseci, snimljeno polovicom 1908. godine u studiju H. Brauner

Ivo Hrska star 6 mjeseci, snimljeno polovicom 1908. godine u studiju H. Brauner

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.