"Hofiranje" na Korani 26. srpnja 1936. godine

"Hofiranje" na Korani 26. srpnja 1936. godine - mladi šumar Ivo s gospodičnama Duškom i Delkom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.