Grupa "Balkan" - gitarijada 1977. godine u Sportskoj dvorani

Grupa "Balkan" - gitarijada 1977. godine u Sportskoj dvorani

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.