Studio 23 - plesni performans na zgradi Auto Hrvatske (tržnica) 1994. godine

Studio 23 - plesni performans i video snimanje na zgradi Auto Hrvatske (tržnica) 1994. godine: Katarina Livajić, Antonija Furdek i Sanja Narandžić. 

Studio za plesnu edukaciju i umjetničko stvaralaštvo osnovan je 1988. godine na inicijativu Vere Mitrović Vrbanac, a s ciljem provođenja plesne edukacije za djecu, mlade i odrasle, te promicanja plesne kulture i umjetnosti. Prva je takva organizarana platforma koja djeluje u kontinuitetu 30 godina na nazavisnoj sceni u gradu Karlovcu, iz koje su stasali plesači, voditelji i udruge s područja plesa: rekreacijskog, društvenog, street, show, jazz i suvremenog plesa, te nastali brojni projekti u vlastitoj produkciji i u mnogim suradnjama.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.