Izgradnja Novog centra 1978. godine - Ulica Miroslava Krleže 2 i 4 (Džemala Bijedića)

Izgradnja Novog centra 1978. godine - Ulica Miroslava Krleže 2 i 4 (Džemala Bijedića) 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.