Ratni Božić 1992. godine

Ratni Božić 1992. godine, Crkva Presvetog Trojstva: fra Valdo Mustač, fra Juraj Domšić i monsinjor Ferdinand Vražić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.