Fabijan Šovagović u Tijesnoj ulici - Karlovačko kulturno ljeto​ 1980-tih

Fabijan Šovagović u Tijesnoj ulici - Karlovačko kulturno ljeto 1980-tih

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.