Osnovna škola Mile Mraović Simić, školska godina 1968./1969., 6. A razred

Osnovna škola Mile Mraović Simić, školska godina 1968./1969., 6. A razred, razrednica Margarita Kosanović
učenici: 
stoje: Željko Mandić, Bogdan Grahovac, Zlatko Đorđević, Mladen Mihajlović, Frida Bezovšek, Borivoj Tamburaš, Jadranka Krmar, Sonja Kecman, Vesna Miljković, Josip galović, Draženka Jozić, Sreto Milić, Branko Glavić, Damir Šušnjar, Vera Škrtić, Ratko Vuković, Mladen Tomanić, Mirjana Rogoz, Nedjeljko _, Zdravko Gržan, Mladen Skukan, Nada Rahija, Draženka Joszić, Lidija Stanić
sjede: Goran Cvjetinović, Miljenko Solar, Boro Narandžić, Dušan Kecman, Stevo Vrlinić, Mile Radović, Vladimir Maraković, Bogdan Potkonjak, Radojka Banjanac, Jadranka Maglić, Ljiljana Živaljević, Branka Živčić, Radmila Popović, Biljana Zeljko, Ivanka Malević, Jadranka Burazer, Irena Tanasijević i Dubravka Furač

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.