Miroslav Miro Blejc i Aleksander Konečnik Sandi krajem 1950.-tih na Drvenom mostu na Korani

Miroslav Miro Blejc i Aleksander Konečnik Sandi krajem 1950.-tih na Drvenom mostu na Korani, susjedi iz Kukuljevićeve i veliki prijatelji

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.