Maškare - fašnik u drugoj polovici 1920.-tih; Edit Meisel grli brata Zlatka (desno)

Maškare - fašnik u drugoj polovici 1920.-tih; Edit Meisel grli brata Zlatka (desno)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.