Labudovi na Korani - zima 1990./1991. godina

Prvi labudovi na Korani došli su u zimi krajem 1990. i ostali do ranog proljeća 1991. godine. Korani su bili vjerni i u ratnim godinama tako da ih fotografiram skoro 30-tak godina.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.