OŠ Herta Turza (danas Banija), 7.a razred, školska godina 1972./1973.

Osnovna škola Herta Turza (danas Banija), 7.a razred, školska godina 1972./1973., razrednica Ljubica Trivanić 
fotografirano 10. 9. 1973.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.