Vlado Bogović (u sredini), s. Imakulata (danas živi u Šibeniku) i orguljaš Jura Vinski (desno, pokojni)

Na slici: Vlado Bogović (u sredini), s. Imakulata (danas živi u Šibeniku) i orguljaš Jura Vinski (desno, pokojni) - župa Presvetog Trojstva, Franjevci Karlovac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.