Osnovna škola Mile Mraović Simić, jedini dječak među djevojčicama Milenko Miljac Marjanović

Osnovna škola Mile Mraović Simić, jedini dječak među djevojčicama Milenko Miljac Marjanović  -  "blaženi među ženama" 1967./1968. godina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.