7. A - Osnovna škola Vjekoslav Karas, danas Švarča, 1985. godine

7. A - Osnovna škola Vjekoslav Karas, danas Švarča, 1985. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.