Knez Miškin 1981. godine: Pećo, Jureša, Miško, Škvorc, Rela i Stepi

Knez Miškin 1981. godine: Pećo, Jureša, Miško, Škvorc, Rela i Stepi

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.