Ulica Ljudevita Jonkea (Rade Končara) 1959. godine

Ulica Ljudevita Jonkea (Rade Končara) 1959. godine - obitelj Vivoda sa rodbinom 1. svibnja 1959. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.