Zlatno doba košarke - 1963. godina: Kolaković, Diklić, Kasun, Jeličić i Križan

Zlatno doba košarke - 1963. godina: Kolaković, Diklić, Kasun, Jeličić i Križan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.