Proslava Nove godine 1971. u školi Mile Mraović Simić - 8. D razred

Proslava Nove godine 1971. u školi Mile Mraović Simić - 8. D razred
Razrednik Slavko Žele a učenici redom; stoje; Osmanagić Nanko, Goran Cvjetinović, Kordić, Josip Zlatarić, Branka Živčić, Mladen Mihajlović, Branko Glavić, Melita Polović, Ljiljana Živaljević, Mirjana Bubalo, Nevenka Đorđević, Slavica Žunac, Vladimir Maraković, Irena Tanasijević, Ivanka Malević, Nevenka Perše i Jovanka Glogovac; čuče; Jadranka Maglić, Jadranka Burazer i Nedjeljko Dokić.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.