Osnovna škola Ivo Lola Ribar (Braća Seljan), 8. A, 1991./1992., razrednica od 5. do 8. razreda Slavica Vujnović

Osnovna škola Ivo Lola Ribar (Braća Seljan), 8. A, 1991./1992., razrednica od 5. do 8. razreda Slavica Vujnović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.