Osnovna škola Ivo Lola Ribar, 2. A, 1985./1986., učiteljica od 1. do 4. razreda Jelena Relić

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, 2. A, 1985./1986., učiteljica od 1. do 4. razreda Jelena Relić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.