Zima na Korani (inje) - dijapozitiv iz druge polovice 1930.-tih godina

Zima na Korani (inje) - dijapozitiv iz druge polovice 1930.-tih godina (star 90-tak godina)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.