Prva pričest u Crkvi Presvetog Trojstva 1963. godine

Prva pričest u Crkvi Presvetog Trojstva 1963. godine - pater Rikard Patafta

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.