Djelatnici Laboratorija u karlovačkoj Općoj bolnici Dubovac početkom 1970.-tih godina

Djelatnici Laboratorija u karlovačkoj Općoj bolnici Dubovac početkom 1970.-tih godina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.