Goran, tata Josip Štimac i Marina 1978. godine na Trgu bana Jelačića

Goran, tata Josip Štimac i Marina 1978. godine na Trgu bana Jelačića

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.