Radna akcija na uređenju okoliša Tehničke škole 1988. godine

Radna akcija na uređenju okoliša Tehničke škole 1988. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.