Ninoslav Mikšić, otac Dragutin Mikšić i Tomica Vičić na biciklističkoj utrci na stadionu uz Rakovački potok 1952. godine

Ninoslav Mikšić, otac Dragutin Mikšić i Tomica Vičić na biciklističkoj utrci na stadionu uz Rakovački potok 1952. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.