Tito i Naser 15. lipnja 1960. na Plitvičkim jezerima

Tito i Naser 15. lipnja 1960. na Plitvičkim jezerima

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.