Mala scena 1987. - Le Cinema

Mala scena Hrvatskog doma 1987. godine. Nastup grupe Le Cinema. Fotografije snimio Srđan Petrović

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.