Plaketa Grada Karlovca

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu 13. srpnja - 435. rođendana grada Plakete Grada dobili su Dinko Neskusil, tvrtka ZAK, Javna vatrogasna postrojba Karlovac, Branko Palajsa, Radmila Bocek, Miljenko Crnjac, Marijan Karlić, te HGSS Stanica Karlovac. Nagrade Grada primili su Stanko Lasić i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.