Fortitudo Dei

Karlovačka glazbena skupina Fortitudo Dei je u ponedjeljak, 1. lipnja, u Domu OS RH Zrinski, a u organizaciji Karlovačkog dekanata, rođendanskim koncertom proslavila pet godina postojanja. Grupa Fortitudo Dei svoje djelovanje započela je kao zbor mladih Župe Presvetog Srca Isusova u Karlovcu, a samostalno djelovanje kao glazbena grupa nastavili su od 2010. na inicijativu pokretača benda Lea Langa.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.