Foto safari karlovačkom industrijskom baštinom

Gradski muzej Karlovac u suradnji sa udrugama KAfotka i KA-MATRIX organizirao je foto safari karlovačkom industrijskom baštinom. Sudionici foto safarija bili su učenici Mješovito-industrijske škole Karlovac, Srednje škole Duga Resa, te skupine fotografa okupljenih oko portala KAfotka i Udruge KA-matrix. Cilj foto safarija je dokumentirati neke od najzanimljivijih lokaliteta karlovačkog industrijskog krajolika. Ovaj krajolik se u pravilu često preobražava pa je potrebno, u ime zajedničkog sjećanja, bilježiti promjene. Na taj način stvara se materijal koji ima veliku obrazovnu i kulturnu vrijednost. Foto safari odvijat će se u nekoliko termina tijekom mjeseca ožujka i travnja. Prvi foto safari održan je danas u Tvornici turbina Karlovac i na željezničkom kolodvoru. Fotografije s foto safarija biti će objavljene na internetskim stranicama i društvenim mrežama organizatora, a na kraju projekta bit će održana izložba.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.