Zrinka Cvitešić u Domu HV 25. lipnja 1997. godine - maturalna priredba gimnazijalaca

Zrinka Cvitešić u Domu HV 25. lipnja 1997. godine - maturalna priredba gimnazijalaca
Snimku snimio i ustupio Ivica Ico Sertić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.