Draganić 1946. godine

Draganić 1946. godine - Rozalija Cerinić rođ Perić, supruga Žandome Cerinića, baka Darka Jerinića, Katica Šimunović, rođ Cerinić, majka Darka Jerinića, Fanika Jerinić, rođ Šimunović, Ecika Cerinić, studentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu a kasnije pedijatrica u Firenci. Psi (engleski seteri) Mia, Ming  i Đip.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.