Prebacivanje lokomotive preko Kupe 2. lipnja 1945. godine

Nijemci su 1945. godine, pri povlačenju iz Karlovca, srušili željeznički most na rijeci Kupi. Kako bi se uspostavio poslijeratni željeznički promet, a do obnove mosta, tračnice su postavljene preko korita rijeke Kupe. Fotografija je snimljena 2. lipnja 1945. godine.

(Fotografije i razglednice iz kolekcije gospodina Nikole Perića. Galerija će biti nadopunjavana u idućih nekoliko mjeseci a u razglednicama i fotografijama voljenog nam grada možemo uživati dobrotom Jasminke Štajcer koja mi ih je ustupila na skeniranje i objavljivanje). 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.