Krater na Korani 22. rujna 1991.

Fotografija snimljena 22. rujna 1991. godine (nedjelja, granatiranje tijekom 21. rujna), prve granate i rakete VBR-a padale su po gradu već 21. rujna, na slici Koranski park

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.