Zdenka i Verica Sorko na sanjkama na klizalištu "Primorca" 1941. godine na Baniji.

Zdenka i Verica Sorko (danas Krizmanić i Klobučar) na sanjkama na klizalištu "Primorca" 1941. godine na Baniji. Na poleđini fotografije piše "II. razred pučke škole"

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.