Ulica Ivana Gorana Kovačićau svibnju 1981. godine

Katarina Ris i Ana Schiller rođene Mikšić, 9. svibnja 1981. godine ispred zgrade Karlovačke banke i glavne pošte u Ulici Ivana Gorana Kovačića

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.