Na Foginovom kupalištu 1932. godine - članovi obitelji Fogina i Lida Badovinac (u sredini)

Na Foginovom kupalištu 1932. godine - članovi obitelji Fogina i Lida Badovinac (u sredini)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.