22. rujna 1991. godine - položaj na mostu, dan nakon izlaska tenkova iz Logorišta

22. rujna 1991. godine - položaj na mostu, dan nakon izlaska tenkova iz Logorišta

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.