Proslava rođendana na Korani kod mosta 1986. godine

Karlovac, -1986. - proslava rođendana Tatjane Carić na Korani kod mosta.
Duba, Sale, Bagzi, Gajba, Tanja, 
Foto: Bruno Konjević - Kljus

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.