Kupanje na Korani 1960.-tih (desno Franjo Burić)

Kupanje na Korani 1960.-tih (desno Franjo Burić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.