Punk grupa Konzerve na probi, Karlovac, 1980. godine

Karlovac, 1980. - Punk grupa Konzerve na probi
Foto: Bruno Konjević - Kljus

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.